Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2017

3007 c2d2 400
Reposted fromintotheblack intotheblack viasummerkiss summerkiss
2850 b58e 400
Reposted fromsimonsayer simonsayer viawielorybek wielorybek

August 18 2017

"Zrozumiałem, że miłość jest czymś, co nie istnieje samo z siebie, co trzeba zawsze wywoływać z nicości, jak życie albo muzykę, że miłość albo to coś, co ludzie uznają za miłość, jest zawsze zagrane, wypowiedziane, że najbliższy miłości jest właśnie ten zapach, zapach kremu, mleka i cukru z domieszką potu i piwa, i jointów, i starej kanapy, za którą pewnie ktoś dziesięć lat temu wylał coś, co zdążyło się czterdzieści razy zepsuć, zrozumiałem, że jedyne co możemy robić, to wytworzyć w sobie poczucie taktu i próbować ranić się jak najsłabiej. Zrozumiałem, że jedyne, co jest nam dane, to krzyknąć i posłuchać jeszcze przez chwilę echa po własnym krzyku, i tyle, i cześć, i koniec. Zrozumiałem, że wszystkie dziewczyny, które kochali wszyscy chłopcy we wszystkich Zyborkach świata, są tak naprawdę jedną dziewczyną,i ci wszyscy chłopcy i dziewczyny są jednym i tym samym chłopcem i jedną i tą samą dziewczyną pod jednym i tym samym zachodem słońca, który kiedyś zamieni się w łunę po wybuchu.
Zrozumiałem, że każdy, naprawdę każdy, ma na stałe wyryty w sercu cały świat. Zrozumiałem, że po tym, co wydarzy się dzisiaj, i mnie, i ją czeka już tylko ból, i tak ma być, i to jest naturalne."
Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
3159 047b 400
Charles Bukowski miałby dziś urodziny.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viarisa risa

July 23 2017

8083 d1b3 400
Few Seconds Before Happiness ~1955
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viapathetic8 pathetic8

July 10 2017

6250 f937 400
Reposted fromLittleJack LittleJack

July 06 2017

Wisława Szymborska
Reposted fromciarka ciarka viadestroyed destroyed
2872 2b93 400
Reposted fromretro-lover retro-lover
5653 fb7a 400
Reposted fromretro-lover retro-lover viaAnna-Hexe Anna-Hexe

July 05 2017

Reposted fromdoener doener viatomash tomash
0127 3cf3 400
Gdzieś, kiedyś wygrzebane. "Pięć maluchów, szósty w drodze" 
Reposted fromreksi0 reksi0 vialemkove lemkove
9732 44e0 400
Reposted fromtfu tfu viafelicka felicka
2406 5058 400
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny viaszydera szydera
3015 b29a 400
Reposted fromkattrina kattrina viaszydera szydera

July 04 2017

3399 49ca 400
Reposted fromimissthesleep imissthesleep viamowmihou mowmihou
7454 5a4d 400
3632 dbce 400
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viakartoNik kartoNik

June 27 2017

Reposted frommefir mefir viabreatheslow123 breatheslow123
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl