Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2018

1317 b463 400
Reposted fromnezavisan nezavisan viatomash tomash

March 08 2018

Życzę Ci, abyś przez 365 dni przekonywała się, że prawdziwa miłość naprawdę istnieje. Życzę Ci odwagi w dokonywaniu wyborów, czasem zboczenia z wytyczonej ścieżki na rzecz nieznanej, ale wymarzonej drogi. Życzę Ci wytrwałości w realizacji celów, niepokorności w dążeniu do szczęścia oraz sukcesów. Sukcesów, które często są niewidoczne dla oka i tylko kobieta potrafi je zauważyć. Wstawaj z kolan, nawet gdy nie zauważysz żadnej pomocnej dłoni. Krzycz, gdy wszyscy będą obojętni. Walcz o siebie. Ten czas się nie powtórzy.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty

February 20 2018

2902 12c6 400
Reposted fromEtnigos Etnigos viacatchmelater catchmelater
Bycie razem powinno być rzeczywistością lepszą od bycia samemu, wtedy ma sens. Taki wyższy, głębszy czy może szerszy poziom samotności. Jeśli natomiast bycie z drugą osobą nie jest chociaż trochę lepsze od bycia ze sobą, to nie widzę sensu w kontynuowaniu związku. Jeśli przeszliśmy przez pierwszą fazę docierania się i pojawiają się kryzysy, to mimo wszystko jestem za pracą, wysiłkiem, którego wymaga miłość. Ale trwałość sama w sobie wartością nie jest.
— Katarzyna Nosowska
Reposted frommhsa mhsa viaprzeblyski przeblyski

February 08 2018

5189 494a 400

February 07 2018

8035 bce2 400
Reposted fromamatore amatore viafireaway fireaway
7386 f163 400
Reposted fromnudes nudes viafireaway fireaway
Reposted fromgruetze gruetze viadiedrunk diedrunk

January 31 2018

0428 961d 400
Reposted fromamatore amatore vianothingforyou nothingforyou

January 30 2018

1492 0dc4 400
Reposted fromsoupdujour soupdujour viaMissAgness MissAgness

December 26 2017

2818 699f 400
Reposted from777727772 777727772
8757 49c1 400
Reposted from777727772 777727772 viamegwanttea megwanttea
7548 d4b2 400
Reposted frommegwanttea megwanttea vianothingforyou nothingforyou
3853 e959 400
Reposted from777727772 777727772 vianothingforyou nothingforyou
2554 ffe2 400
Reposted fromkarahippie karahippie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl