Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2017

3550 024d 400
Reposted fromaletodelio aletodelio vianikotyna nikotyna
9188 18d6 400
Reposted fromtwinkhorse twinkhorse viatoffifee toffifee
Reposted fromshakeme shakeme viatoffifee toffifee

September 25 2017

1430 0ac3 400
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaszydera szydera
Udało mi się wyjść z najgorszego bagna w swoim życiu, naprawić wyrządzone szkody i znaleźć miłość mojego życia. Chciałbym tylko cofnąć czas i powiedzieć swojej młodszej, zbuntowanej i przerażonej wersji, że będzie lepiej, że spełni się to, o czym marzy. Nie będzie łatwo, ale będzie lepiej. 
— Elżbieta Rodzeń
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaszydera szydera

September 23 2017

8917 f2dc 400
2144 3859 400
Reposted fromPatrryykk Patrryykk vianothingforyou nothingforyou

September 18 2017

3820 21e3
Reposted fromamatore amatore viasarazation sarazation

September 06 2017

2295 f1e1 400
Reposted fromkrzysk krzysk vialottibluebell lottibluebell
9247 c406 400
Reposted fromblueinsane blueinsane
5419 5e0e 400
3877 faa2 400
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaeta eta

August 23 2017

3007 c2d2 400
Reposted fromintotheblack intotheblack viasummerkiss summerkiss
2850 b58e 400
Reposted fromsimonsayer simonsayer viawielorybek wielorybek

August 18 2017

"Zrozumiałem, że miłość jest czymś, co nie istnieje samo z siebie, co trzeba zawsze wywoływać z nicości, jak życie albo muzykę, że miłość albo to coś, co ludzie uznają za miłość, jest zawsze zagrane, wypowiedziane, że najbliższy miłości jest właśnie ten zapach, zapach kremu, mleka i cukru z domieszką potu i piwa, i jointów, i starej kanapy, za którą pewnie ktoś dziesięć lat temu wylał coś, co zdążyło się czterdzieści razy zepsuć, zrozumiałem, że jedyne co możemy robić, to wytworzyć w sobie poczucie taktu i próbować ranić się jak najsłabiej. Zrozumiałem, że jedyne, co jest nam dane, to krzyknąć i posłuchać jeszcze przez chwilę echa po własnym krzyku, i tyle, i cześć, i koniec. Zrozumiałem, że wszystkie dziewczyny, które kochali wszyscy chłopcy we wszystkich Zyborkach świata, są tak naprawdę jedną dziewczyną,i ci wszyscy chłopcy i dziewczyny są jednym i tym samym chłopcem i jedną i tą samą dziewczyną pod jednym i tym samym zachodem słońca, który kiedyś zamieni się w łunę po wybuchu.
Zrozumiałem, że każdy, naprawdę każdy, ma na stałe wyryty w sercu cały świat. Zrozumiałem, że po tym, co wydarzy się dzisiaj, i mnie, i ją czeka już tylko ból, i tak ma być, i to jest naturalne."
Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
3159 047b 400
Charles Bukowski miałby dziś urodziny.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viarisa risa

July 23 2017

8083 d1b3 400
Few Seconds Before Happiness ~1955
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viapathetic8 pathetic8
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl